معرفي گروه محصولـات اطلـاعات فني تماس با ما

فيلترهاي غشائي ميکروني دايره‌اي، شيت و رول

PTFE

PVDF

Cellulose Acetate

Cellulose Nitrate

PES

Mixed Cellulose Esters

Nylon

PCTE

PETE

PP

Nitrocellulose

Glass Fiber Disc

فيلترهاي ميکروني کارتريجي ، سرنگي و کپسولي

Cartridge Filters

Syringe Filters

Capsules Filters

فيلترهاي غشائي رولي/شيت اولترا فيلتراسيون (UF)
نانو فيلتراسيون (NF) و اسمز معکوس (RO)

UF, NF, RO Flat Sheet membranes

مدول هاي غشائي اسپيرال وند (Spiral Wound)
اولترا فيلتراسيون (UF)، نانو فيلتراسيون (NF)،
اسمز معکوس (RO)

UF, NF & RO Element / Module membranes

فيلترهاي لوله اي سراميکي

Ceramic Membranes

فيلترهاي غشائي الياف تو خالي (Hollow Fiber)

UF Hollow Fiber PVC membranes

MF & UF Hollow Fiber PVDF membranes

UF Hollow Fiber PAN membranes

فيلترهاي تراوش تبخيري (Pervaporation)

PDMS Flat sheet Membranes

Flat test cel

فيلترهاي اليافي توخالي غوطه ور (MBR)

MBR Modules

فيلترهاي تبادل يوني آنيوني - كاتيوني الكترودياليز (Ion Exchange Membrane)

Anion & Cation Ion Exchange membrane

Electrodialysis Cell Unit

Bench Electrodialysis Pump Unit

فيلترهاي تبادل يوني آنيوني - كاتيوني الكتروليز
(Electrolysis Ion Exchange Membrane)

Homogeneous ion exchange Membranes

فيلترهاي آنيوني - كاتيوني الكترودياليتيك
(Electrodialytic Desalinate Instrument)

Heterogeneous ion exchange membrane